Skip to content

Personvernvilkår

Sist oppdatert 29. januar 2021.

Behandlingsansvarlig

Occasione by Olaisen, v/ Daglig leder Aino Olaisen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant.Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Dette er ofte for å kunne ta kontakt og svare på henvendelser/ For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

Hvilke personopplysninger behandles?

Denne nettsiden bruker kontaktskjema – og samler inn data via denne.
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.

Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter kun inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Du er med dette informert.

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiespolicy – med lenke til riktig plass

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Occasione by Olaisen AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Occasione by Olaisen AS

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Det er kun personopplysningene som er forbunnet med en forespørsel via kontaktskjema på hjemmesiden som kan bli lagret. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet en direkte korrespondanse via e-post eller telefon. (avhengig av hvilken informasjon som er gitt)

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene Occasione by Olaisen AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Occasione by Olaisen AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve din rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Occasione by Olaisen AS.

Dersom du mener at Occasione by Olaisen AS behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på: katarina@occasione-olaisen.no
Occasione by Olaisen

LinkedIn

Du har godtatt bruk av cookiesikke godtatt bruk av cookiesikke foretatt noen valg enda.

Funksjonelle cookies vil bli brukt uavhengig av samtykke.

Dekorlinjer